Vårt verdigrunnlag

Vår viktigste verdier er.

Ærlighet

 • Vi er ærlige mot oss selv og alle våre interessenter
 • Vi driver forretning på en korrekt og ansvarsfull måte
 • Vi sikrer at kundene våre alltid kan stole på Noveta

 

Respekt

 • Vi verdsetter mangfoldighet og behandler andre med respekt
 • Vi samarbeider og verdsetter andres meninger og støtter beslutninger som er tatt

 

Tillit

 • Vi stoler på hverandre, sier hva vi mener og gjør det vi sier
 • Vi har mot til å være synlige og tydelige
 • Vi står bak beslutningene våre og strever etter en høy standard i forhold til kvalitet, etikk og bærekraftighet

 

Skapeevne

 • Vi tar initiativ, arbeider proaktivt og med energi
 • Vi har mot til å prøve nye ideer og arbeidsmetoder
 • Vi driver utviklingen sammen med våre interessenter