Søndre Oslo DPS Mortensrud

Noveta har hatt kontrakt med Betonmast om utførelse av tømrerarbeidene på DPS Motensrud. Tømrerjobben bestod av 6000 m2 plassbygde klimavegger med tilhørende gesimser, samt 14000 m2 plassbygde innvendige vegger av alle typer og montering av ca. 500 stk. dører. Ved boenhetene er det bygget over 200 lm baldakiner. Der er levert og montert over 350 m2 ytterpanel av brannimpregnerte eikespiler på flere fasader. Alle bygningsmessiger arbeider ble også utført av Noveta.

Vi har hatt et veldig bra sammarbeidet med Betonmast, - prosjektet har ligget foran fremdriftsplanen og byggets tetthetskrav er testet og bestått med flotte marginer.

Bygget utgjør nytt ​distriktspsykiatris senter og barne- og ungdoms poliklinikk og prosjektet består av bygg A, med tre etasjer, kjeller og et utvendig atrium. Bygg B, C og D består av en og to etasjer. En av fløyene består av 3 boenheter der hver enhet har 10 hybler med fellesarealer og strenge krav til sikkerhetsnivå. Prosjektet er på totalt 14.700 m2. Råbygg i prefabrikkerte betongelementer med plassbygde fundamenter. Bygget er for det meste fundamentert direkte på fjell. Fasade med teglstein. Alle innvendige vegger er plassbygde med stålskjelett, gips og fibergipsplate Rigidur

Det er ikke et rent kontorbygg, men et bygg med mange aspekter, så det var en komplisert og omfattende kravspesifikasjon. Prosjektet tilfredsstiller kravene til lavenergibygg/ energiklasse B. Det var krav til overfallsalarmer, sikkerhetssoner og et langt over normalen strengt lydkrav. OFB hadde en målsetting om null feil, og signaliserte veldig tidlig at de var opptatt av kvalitet. Vi syntes nok at det var en relativ kort byggetid på et såpass komplisert bygg.
Under deler av bygningsmassen ligger en kjeller med 62 p-plasser med innkjøring fra nord. Ca. 270 ansatte vil ha sine daglige gjøremål i bygget, som har ulike større og mindre kontorer, møterom og rene behandlingsrom. Det gir behov for de ekstra strenge lydkravene. Det finnes ikke systemvegger med glassfronter. Mellom hvert kontor er veggene lydmessig nesten som leilighetsskillevegger å regne.
I boenhetene er det utstrakt bruk av Rigudurgips på veggflatene. Tømrerentreprisen var omfattende, ikke minst med tanke på de tekniske gjennomføringene.