KLP Bygget - Barcod Bjøvika

Dette er to såkalte barcode-striper, to lameller med hvert sitt arkitektoniske uttrykk som har mellomliggende spalter eller glasstriper. Selv om det er ett stort bygg, ser det ut som det er to bygningskropper som står mot hverandre

Hele Bjørvika er i forandringen og har blitt stor, allerede om få år vil endringene være formidable. Bjørvika, er Norges tredje største utbyggingsprosjekt som utgjør 200.000 kvm er knyttet til OperaKvarteret fordelt på 14 – 15 bygg.

Av dette er ca. 12.000 kvm handel, kultur og service, samt ca 360 boliger. Resterende er kontorarealer.

Noveta hadde oppgaven med alle innvendige vegger og faste himlinger.