HK DNB Bygg A

Et av næringslivets største folkeflyttinger her til lands medfører at 4.400 personer fra 18 vidspredte lokaliseringer i Osloregionen, flytter inn i tre DNB-bygg på til sammen 100.000 kvm i Bjørvika. Av disse tar DNB selv i bruk 85.000 kvm.

Hele Operakvarteret (også kjent som Barcode) er utviklet og bygget av Oslo S Utvikling AS (OSU). Fra før første spadestikk ble tatt hadde OSU engasjert Vedal Prosjekt AS til å forestå alt vedrørende innhenting og kontrahering av kontrakter og lede gjennomføring av prosjektet.

Noveta utførte alle tømrerarbeidene i forbindels med innvendig vegger og faste himlinger og skjørt.