Hersleb skole Oslo

I 2009 stengte Hersleb skole dørene etter at asbest ble oppdaget i avtrekkskanalene i ventilasjonssystemet. Etter asbestsanering og stripping av bygget til råbygg, startet totalentreprenør HENT 12. desember 2012 det enorme rehabiliteringsprosjektet for å gjøre den gamle ungdoms-skolen til en prestisjeskole for videregåendetrinnet i Oslo.

Skolen, hadde på det meste rundt 1.000 elever, - og er nå dimensjonert for å ta imot 745.

Innvendig er takene en spesiell del av skolen. Her har enkelte takmalerier blitt restaurert. Himlingsløsningene er også temmelig spesielle, og det har blitt jobbet mye med å legge til rette for at de gamle betongdragerne i bygget skulle komme frem, slik at opprinnelig himlingshøyde og gode lysforhold har kunnet ivaretas.

1.220 kvadratmeter med vindusflater gjør også sitt for å lyse opp den nye skolehverdagen på Hersleb. De 330 store seksfags-vinduene beholder den tradisjonelle utformingen til vinduene på skolen, men er lydisolerende, og har en U-verdi under 1.0.

Skolen ligger sentralt til, like ved veien, og det er viktig å isolere godt for å skape og oppretthold et godt læringsmiljø.

Prosjektleder Ole Asbjørn Grannes for HENT forteller at det utfordrende rehabiliteringsprosjektet har vært en god erfaring. Vi har hatt en profesjonell byggherre som har vært til stede på prosjektet. Samtidig har vi også hatt veldig dyktige underentreprenører. Når alle drar sammen, slik som man har gjort her, er det artig å være på en byggeplass, sier han.

Noveta utførte tømrerarbeidene på Herslep skole