Grefsen skole

Noveta hadde kontrakt på tømrearbeidene for AF Gruppen Norge, - som var totalentreprenør på prosjektet. Oppstarten var april 2013.

Grefsen skole ligger i et villaområde og rammes inn av Grefsen kirkegård i nordvest og av Kapellveien i sør. Planområdet nord for Kapellveien utgjør for en stor del av et forholdsvis bratt sørvestvendt terreng. Nybygget trappes ned for å utjevne høydeforskjellen. En stor utfordring for entreprenørene var grunnarbeidet og betongjobben på nybygget. Fra topp nivå og til bunnplata var det 13 meter ned, og bygge-skråningen inn mot gravlunden måtte sikres med jordnett og bolter.

Nybygget er på 600m2 og kobler seg på hovedbygget via et trekantformet sentralrom og en vestibyle med en stor glassfasade. Sitteamfiet går gjennom vinduene og fortsetter ute som en del av ute-
området. Vestibylen skulle opprinnelig gått enda tre meter høyere opp. Prosjektet ble overlevert uten skade med fravær og til avtalt tid.