OM NOVETA

Noveta er et velrenomert spesialfirma med over 30 års erfaring innenfor tømrerfaget. Historisk har vi hatt hovedfokus på montering av alle typer innvendige stål og gipsvegger, klimavegge, fastehimlinger og systemhimlinger. Vi utfører også andre typer tømrerarbeider som innsetting av vinduer og dører,  montering av listverk, utvendigfasadekledninger, tak etc. 

Oppdragsgiver er i hovesak de store og mellomstore entreprenørene.

Vårt hovedkontor er lokalisert på Hvalstad og vi har dedikerte 90 ansatte.

Opp gjennom årene har NOVETA vært med på en lang rekke store og prestisjetunge utbygginger. Eksempelvis kan det nevnes Aker brygge, Oslo Spektrum, Nye Rikshospitalet, Byporten, Akerselva sykehjem og Ullevaal stadion, - i nyere tid kan det nevnes; Hoved kontoret til Statoil, Storebrand, HK DNB, Visma og KLP- bygget, som utgjør Barcode i Bjørvika. -Bolig og kjøpesenteret Fornebu S, som er verdens første kjøpesenter der miljøklassifiseringen Breeam-NOR Outstanding er innen rekkevidde.

Vår spesialkompetanse:

Plassbygde klimavegger – alle typer innervegger, faste himlinger, himlinger i tynnplateprofiler, montering av dører og vinduer.

Våre målgrupper:

Entreprenører.

Sammen med entreprenørene utarbeider vi løsninger i henhold til kundens behov.