Risenga ungdomsskole

Byggherrre: Asker kommune . I samarbeid med NCC er vi med på å bygge Risenga ungsomsskole i Asker kommune.   Det skal være ferdigstilt i 2020, og ligger rett ved det store badeanlegget Risenga svømmehall, og Risenga idrettspark.  Det gamle bygget er revet og blit reist på den gamle tomten.