Oslo Pir Nord - Gardemoen

22. september 2014
Noveta har landet kontrakt med Hent AS om utførelse av innvendige tømrerarbeider på nye Oslo Pir Nord. Oppstart for tømmer på prosjektet var 10 oktober 2014.  
Økning i antall reisende gjør at Gardermoen Oslo Lufthavn utvider flyplassens kapasitet. Ved åpningen i 1998 var flyplassen dimensjonert for 17 millioner passasjerer årlig. Fullt utbygd vil denne kapasiteten heves til 35 millioner reisende årlig. Terminalen utvides med ny pir med flere flyoppstillingsplasser, ny avgangs- og ankomsthall og nytt bagasjehåndteringsanlegg.
Utbyggingen av den nye piren startet våren 2013, som et suplement til utlandspiren mot øst og innlandspiren mot vest. Pir Nord skal håndtere utland- og innlandstrafikken, adskilt i to nivåer. Byggingen medførte at fem gater i terminalen ble stengt og at fem nye fjernoppstillingsplasser har blitt tatt i bruk. Det blir ikke lengere for passasjerene å gå når de skal til og fra flyene da alle pirene er like lange. Man skal fortsatt kunne gå fra toget, til innsjekking og til gaten uten å tenke at det er langt. Piren får i alt 17 nye flyoppstillingsplasser, hvorav 11 er brotilknyttede. I starten av piren blir det nye butikker og spisesteder. Mens det nye tilbygget med avgangs- og ankomsthall beholder sin gamle form, får den nye piren mot nord et annet og mer moderne arkitektonisk uttrykk. Fase 1 av utvidelsen forventes å stå ferdig i 2017. Den nye terminalen bygges med passivhus-standard og sertifiseres iht. BREEAM International Bespoke og blir den første sertifiserte flyplassen med nivå Excellence
Ferdigstilles 2017