Nye Najonalmuseum

Noveta har signert kontrakt med AF Gruppen AS om utførelse av tømrerarbeidene på Det nye Najonalmuseum.  Oppdragsgiver er Kulturdepartementet.

Nye Nationalmuseet blir på et samlet areal på 54 600 m2, og planlagt ferdigstilt i 2020

Det nye bygget skal kunne ta imot rundt 750.000 besøkende i året, opp fra rundt 500.000 i dag.

Planen er at 10-15 prosent av de faste samlingene skal kunne vises til enhver tid, mot noen få prosent i dag. Samtidig skal det være rom til å vise aktuelle nasjonale og internasjonale utstillinger.

Nasjonalmuseet skal være en nyskapende møteplass, der besøkende av alle slag skal oppleve og få kunnskap om de visuelle kunstartene.

Nybygget på Vestbanen skal markere Nasjonalmuseet som en utstillings- og formidlingsarena på internasjonalt nivå

Det nye Nasjonalmuseum blir Nordens største kunstmuseum og skal være et viktig møtested for publikum og kunsten.