Nye Najonalmuseet

Noveta har signert kontrakt med Statsbygg om utførelse av tømrerarbeidene på Det nye Najonalmuseet.  Oppdragsgiver er Kulturdepartementet.

Det blir et samlet areal på 54 600 m2, og er planlagt ferdigstilt i 2020.

Det nye Nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum og skal være et viktig møtested for publikum og kunsten.

Stortinget har besluttet å bygget et nytt bygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo. Dette er tenkt som et kunstmuseum for hele landet.