Diagonale Bjørvika

I kontrakt med Veidekke, utfører Noveta innvendige tømrerarbeider på Bjørvikas mest sentrale tomt - Diagonale.

Diagonale består av to bygg . Ett kontor- og ett studentboligbygg. Kontorbygget får 9 etasjer. Gateplanet er forbeholdt handel og bevertning, mens de øvrige åtte etasjene blir kontorer. I tillegg vil Diagonale ha to underetasjer som knytter byggene sammen, med fellesfasiliteter som parkering.  

Byggene sammen med hovedbiblioteket vil utgjøre Operahusets bakteppe og binde byen sammen. Når byggene står ferdig ved årsskiftet 2017/2018, skal også fasaden på Munchmuseet være fullført.

Diagonale blir etter alt å dømme én av Oslos aller beste kontoradresser. Bygget vil ligge lett tilgjengelig når man entrer Bjørvika, enten man kommer fra Karl Johans gate eller nye Oslo S. Nærmere sjøen, de store kulturinstitusjonene, bykjernen og Oslo S er det ikke mulig å komme. – Dette blir en av byens absolutt beste beliggenheter.