Nyheter

Byggherrre: Asker kommune . I samarbeid med NCC er vi med på å bygge Risenga ungsomsskole i Asker kommune.   Det skal være ferdigstilt i 2020, og ligger rett ved det store badeanlegget Risenga svømmehall, og Risenga idrettspark.  Det gamle bygget er revet og blit reist på den gamle tomten.

August 2016 signerte Noveta kontrakt med ATE as med tømrerarbeider på Rådhuskvartalet Ski kommune med nybygg og rehabilitering på ca 2200 kvm.    Storkjøkken i eksisterende bygg med trespiler på himling og trespiler på enkelte vegger. Rehabilitering av kultursal med eikespiler på vegger.   Komplett dører og vinduer montert med listing.  Fasaden er av glass og Ivarsson sementplater som er lagt i diamantmønster.    Arbeidet ble utført med drift i Rådhuset.  Bygget ble ferdigstilt våren 2017.  

 

Vår formann Majiec mottok Diplom for å ha utført godt HMS arbied på prosjektet.

Vi er stolte av dette, da vi tar HMS på alvor !

19.januar 2018 signerte Noveta kontrakt med NCC Building om utførelse av tømrerarbeidene på nye Jordal Amfi . Noveta takker for tilliten vi har fått ved tildeling av denne kontrakten.

Hallen skal utformes som en moderne arrangementshall med arealer til publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media.

 

 

Fakta om nye Jordal Amfi

 • Bruttoareal: Ca. 13 000 kvm
 • Bruksareal: Ca. 11 550 kvm  
 • Tribuneplasser: Ca. 5 500 plasser
 • Antall tribunerader: 22
 • Antall plan: 4 stk. (de to øverste kan stenges av ved mindre arrangementer)
 • Isflaten får NHL størrelse 60 x 26 m

Noveta har signert kontrakt med BetonmastHæhre AS om utførelse av tømrerarbeidene på Sandakerveien 76. Noveta takker for tilliten vi har fått ved tildeling av denne kontrakten.

Byggene skal bestå av 386 studentboliger, som varierer i størrelse fra ca. 20 til 31 kvadratmeter. I tillegg blir der næringslokaler på gateplan.

Noveta har signert kontrakt med Hent AS om utførelse av tømrerarbeidene på det nye Munch Museum. Noveta setter stor pris på tilliten vi har fått ved tildeling av denne kontrakten.

Oslo kommune har vedtatt å bygge museum i Bjørvika for kunstsamlingen til Edvard Munch.

Det nye museum skal bli et signalbygg i Oslo som skal huse kommunens fantastiske Munchsamling på nærmere 28 000 kunstverk. I tillegg skal det inneholde Stenersens, Amaldus Nielsens og Ravensbergs samlinger

 

Fakta om bygget

 • Areal: 26 313 m2 BTA
 • Podium: 3 etasjer
 • Tårn: 13 etasjer
 • Total høyde på bygg: 57,4 m
 • Publikumskapasitet: 500.000 per år, 2.000 per dag

1.august 2016 signerte Noveta kontrakt med Veidekke, om utførelse av innvendige tømrerarbeider på Diagonale som ligger på Bjørvikas mest sentrale tomt.

Diagonale består av to bygg . Ett kontor- og ett studentboligbygg. Prosjektet Diagonale blir liggende mellom Dronning Eufemias gate og Operagata.

Hele prosjektet vil inneholde rundt 400 studentboliger, 14.000 m2 kontorer og 4.000 m2 forretninger/ serveringslokaler på gateplan. Det hele blir fordelt på to bygningskropper bundet sammen av en felles kjeller.

Byggene sammen med Deichman biblioteket vil utgjøre Operahusets bakteppe og binde byen sammen. Når byggene står ferdig ved årsskiftet 2018/2019, skal også fasaden på Munchmuseet være fullført.

 

 

 

 

Noveta har signert kontrakt med AF Gruppen AS om utførelse av tømrerarbeidene på Det nye Najonalmuseum.  Oppdragsgiver er Kulturdepartementet.

Nye Nationalmuseet blir på et samlet areal på 54 600 m2, og planlagt ferdigstilt i 2020

Det nye bygget skal kunne ta imot rundt 750.000 besøkende i året, opp fra rundt 500.000 i dag.

Planen er at 10-15 prosent av de faste samlingene skal kunne vises til enhver tid, mot noen få prosent i dag. Samtidig skal det være rom til å vise aktuelle nasjonale og internasjonale utstillinger.

Nasjonalmuseet skal være en nyskapende møteplass, der besøkende av alle slag skal oppleve og få kunnskap om de visuelle kunstartene.

Nybygget på Vestbanen skal markere Nasjonalmuseet som en utstillings- og formidlingsarena på internasjonalt nivå

Det nye Nasjonalmuseum blir Nordens største kunstmuseum og skal være et viktig møtested for publikum og kunsten.