Nyheter

I kontrakt med Veidekke, utfører Noveta innvendige tømrerarbeider på Bjørvikas mest sentrale tomt - Diagonale.

Diagonale består av to bygg . Ett kontor- og ett studentboligbygg. Kontorbygget får 9 etasjer. Gateplanet er forbeholdt handel og bevertning, mens de øvrige åtte etasjene blir kontorer. I tillegg vil Diagonale ha to underetasjer som knytter byggene sammen, med fellesfasiliteter som parkering.  

Byggene sammen med hovedbiblioteket vil utgjøre Operahusets bakteppe og binde byen sammen. Når byggene står ferdig ved årsskiftet 2017/2018, skal også fasaden på Munchmuseet være fullført.

Diagonale blir etter alt å dømme én av Oslos aller beste kontoradresser. Bygget vil ligge lett tilgjengelig når man entrer Bjørvika, enten man kommer fra Karl Johans gate eller nye Oslo S. Nærmere sjøen, de store kulturinstitusjonene, bykjernen og Oslo S er det ikke mulig å komme. – Dette blir en av byens absolutt beste beliggenheter.

 

 

 

Noveta har signert kontrakt med Statsbygg om utførelse av tømrerarbeidene på Det nye Najonalmuseet.  Oppdragsgiver er Kulturdepartementet.

Det blir et samlet areal på 54 600 m2, og er planlagt ferdigstilt i 2020.

Det nye Nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum og skal være et viktig møtested for publikum og kunsten.

Stortinget har besluttet å bygget et nytt bygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo. Dette er tenkt som et kunstmuseum for hele landet.

26. februar 2015

Noveta har signert kontrakt med Vedal Prosjekt om utførelse av tømrerarbeider på DEG 42 Operakvarteret Bjørvika. Tømrerarbeidene består av 3200 m2 plassbygde klimavegger oppført over 12 etg. med tilhørende gesimser, samt 4200 m2 plassbygde innvendige vegger og skjørt av forskellige typer.

ET IKONISK BYGG

DEG 42 er et av de mest eksponerte byggene i området, og med dette fullføres utbyggingen av Barcode. Med sitt arkitektoniske uttrykk og unike beliggenhet, er DEG 42 et aktuelt symbol for den urbane byutviklingen Oslo befinner seg i. Trappen er et spennende designelement på veggen. Den slynger seg mellom de “poppende” boksene som er konstruert for møter og workshops.

Ferdigstilles våren 2016

22. september 2014
Noveta har landet kontrakt med Hent AS om utførelse av innvendige tømrerarbeider på nye Oslo Pir Nord. Oppstart for tømmer på prosjektet var 10 oktober 2014.  
Økning i antall reisende gjør at Gardermoen Oslo Lufthavn utvider flyplassens kapasitet. Ved åpningen i 1998 var flyplassen dimensjonert for 17 millioner passasjerer årlig. Fullt utbygd vil denne kapasiteten heves til 35 millioner reisende årlig. Terminalen utvides med ny pir med flere flyoppstillingsplasser, ny avgangs- og ankomsthall og nytt bagasjehåndteringsanlegg.
Utbyggingen av den nye piren startet våren 2013, som et suplement til utlandspiren mot øst og innlandspiren mot vest. Pir Nord skal håndtere utland- og innlandstrafikken, adskilt i to nivåer. Byggingen medførte at fem gater i terminalen ble stengt og at fem nye fjernoppstillingsplasser har blitt tatt i bruk. Det blir ikke lengere for passasjerene å gå når de skal til og fra flyene da alle pirene er like lange. Man skal fortsatt kunne gå fra toget, til innsjekking og til gaten uten å tenke at det er langt. Piren får i alt 17 nye flyoppstillingsplasser, hvorav 11 er brotilknyttede. I starten av piren blir det nye butikker og spisesteder. Mens det nye tilbygget med avgangs- og ankomsthall beholder sin gamle form, får den nye piren mot nord et annet og mer moderne arkitektonisk uttrykk. Fase 1 av utvidelsen forventes å stå ferdig i 2017. Den nye terminalen bygges med passivhus-standard og sertifiseres iht. BREEAM International Bespoke og blir den første sertifiserte flyplassen med nivå Excellence
Ferdigstilles 2017

16. oktober 2014

November 2014 signerte Noveta kontrakt med Hent AS om tømrerarbeidene på Aquarius spa i Oppegård kommune. Det vil bli et europeisk spa-anlegg, som ikke finnes i Norge fra tidligere. Det vil være områder med palmer, grønne planter og lyden av fossefall,- Det blir et tyvetall bassenger, dampbad, luktbad og slike ting. I tillegg til café og restaurant vil det være muligheter til å ta flere typer behandlinger og velvære.

Bygget skal stå ferdig desember 2015.