Jobb i Noveta

Ledige stillinger

Liker du å jobbe i et hektisk miljø innenfor entreprenørbransjen? Har du lidenskapen og evnen til å se muligheter, og et ønske om å sette dem ut i praksis i samarbeid med gode kollegaer? ...da er en karriere hos oss kansje noe for deg.

 

 

 

Vi søker prosjektleder.

Som prosjektleder vil du blant annet:

 • Være stedlig øverste leder på prosjektet
 • Rapporterer til daglig leder

Ansvarsområder:

 • Ha overordnet ansvar for HMS, KS, økonomi og fremdrift i prosjektene
 • Kvalitetssikre at alle forhold til byggherre - offentlige myndigheter blir
  ivaretatt
 • Sørge for at arbeidsoppgavene på prosjektet blir fornuftig
  fordelt.
 • Ha hovedansvar for prosjektet og sørge for at
  forutsetninger i tilbudsfasen ivaretas i overgangen fra
  kalkyle og inn i driftsfasen
 • Være involvert i prosjektet og opprettholde god
  kundekontakt

Arbeidsoppgaver:

 • Være stedlig øverste leder på prosjektet
 • Lede kalkulering og budsjettering
 • Lede utarbeidelse - oppfølgning av fremdriftsplaner
 • Utarbeide organisasjonsplan for prosjektet
 • Planlegge og følge opp bemanningen i
  prosjektet og kontrollere at organisasjonen til enhver tid
  fungerer tilfredsstillende
 • Ansvar for kontraheringen av UE og kvalitetssikre
  UE-kontrakter
 • Økonomioppfølging og rapportering

Søknad

For nærmere opplysninger om stillingen vennligst
kontakt

Daglig leder Benny Christiansen på
tlf. 452 68 018 eller bc@noveta.no
Alle henvendelser behandles konfidensielt.