HMS

I Noveta forventer vi at alle tar ansvar for et trygt arbeidsmiljø og at alle ansatte er kjent med vår sikkerhetsrutiner og at disse følges.

  • Ha fokus på at våre arbeidsplasser skal værer uten skader og uhell
  • Vi skal jobbe kontinuerlig med forbedringer.
  • Sikre trygge arbeidplasser hvor man trives.
  • Påvirke og bidra til sikker og effektiv produksjon.
  • Risikostyring