Referanser

Noveta hadde kontrakt på tømrearbeidene for AF Gruppen Norge, - som var...
November 2014 signerte Noveta kontrakt med Hent AS om tømrerarbeidene på...
Dette er to såkalte barcode-striper, to lameller med hvert sitt arkitektoniske...
Noveta har hatt kontrakt med Betonmast om utførelse av tømrerarbeidene på DPS...

Home